HASAN ÇAPAN

Türkiye-Çin Arasındaki Köprü

Türk-Çin Dostluk Vakfı

Vakıf Hakkında Özet Bilgi

Image description

Türk Çin Dostluk Vakfı (TÇDV), Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki mevcut ilişkilerden yola çıkarak, iki ülke dostluğunun ve işbirliğinin geliştirmesi amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti ile uzun yıllara dayalı dostane ilişkileri olan işadamı Hasan Çapan’ın önderliğinde, 24 Aralık 2009 tarihinde Ankara’da kuruldu.

TÇDV, gelişen ve değişen dünyada Çin ile jeopolitik konumları, sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik değerleri kapsamında işbirliği ve dostluk ilişkilerinin ön plana çıkmasını hedeflemektedir. Bu doğrultudaki çalışmalarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, bu amaçla kurulmuş diğer dernek ve vakıfların çalışmalarını desteklemek; iki kültürü ve ülkeyi karşılıklı tanıtmak; bilimsel araştırma ve yayınları desteklemek, karşılıklı burs, akademisyen ve öğrenci değişimi programları düzenlemek, seminer ve benzeri akademik konferanslar organize etmek vakfın çalışmalarının ana hatlarını oluşturmaktadır. Türk - Çin ilişkilerinin yol haritasının belirleyicilerinden birisi olmaya aday olan TÇDV, iki ülkeye de önemli bir vizyon kazandırmayı hedeflemektedir. TÇDV, yaptığı ve yapacağı çalışmalarla başta Türkiye ve Çin olmak üzere Ortadoğu ve Asya’nın gündemini çok iyi takip ederek (sosyal, ekonomik, kültürel, politik açılardan) her olanağı iki ülkenin lehine çevirmek için çaba sarf edecektir. TÇDV, bunun yanı sıra Türk ve Çinli işadamlarını ve siyaset yapıcılarını doğru şekilde yönlendirecek bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

21. yüzyılda batı ile doğu arasında daha fazla bir denge politikası izlemek zorunda kalacak olan Türkiye ile 21. yüzyılın en büyük gücü olma yolunda hızlı bir şekilde ilerleyen Çin’in birbirinden öğrenebileceği çok şey vardır. Dahası iki ülkenin Orta Asya ve Ortadoğu’daki çıkarları bir yerde kesişmektedir ve bu çıkarların her iki tarafın da arzu ettiği biçimde karşılanabilmesi için iki eski komşu arasındaki diyalogun daha da geliştirilmesi şarttır. Ayrıca bu iki ülkeye yönelik küresel ölçekte artan ilgiye önem verilmesi ve mevcut kazanımların arttırılmasına katkı sağlanması da Vakfın öncelikli amaçları arasındadır. Her iki ülke açısından mevcut işbirliğinin pekiştirilmesi ve bunun olumlu yansımalarını hedeflemek yararlı olacaktır. Bu hususta TÇDV, stratejik ortak üretim, ticaret ve Ar-Ge projeleri ve benzeri alanlarda işbirliği yapılabilmesi için uygun platformların oluşturulması çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerde, “Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin, jeopolitik konum itibariyle önemli toplumlar oldukları, iki ülkenin de dünya barışı ve istikrarının korunmasında etkili olduklarına ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi halinde, birbirlerine katkı sağlayacaklarına” dair inanç dile getirilmektedir. Dünya barışı ve refahına ortak katkının sağlanması için yapılacak çalışmalar da TÇDV’in özellikle üzerinde durduğu konular arasındadır. Türkiye, Çin’in ekonomik dışa açılım konusunda gösterdiği başarıları yakından izlemekte ve yükselen Çin olgusunu takdir etmektedir. Bununla birlikte, Çin de Türkiye’yi dinamik ve gelişmekte olan bir ülke olarak nitelendirmekte ve yenilikleri takip etmektir. Türkiye - Çin ticari ve ekonomik ilişkileri ciddi bir potansiyel taşımaktadır ve umut verici şekilde gelişmektedir. Karşılıklı yatırımlarla ticaret hacmindeki büyümenin önümüzdeki dönemlerde daha da artacağı beklenmektedir.

Türk Çin Dostluk Vakfı, eski iki dost ve komşu ülke olan Türkiye ile Çin’in, Kültür, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Sanat, Bilim ve Spor alanlarındaki işbirlikleri gibi, dış politika alanında da işbirliği yapmaları için birbirlerine yaklaşmaları gerekliliğinin farkındadır. TÇDV, kuramsal çerçevede ele alarak, Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerinde küresel resmin bütününü göz önünde bulundurmaya dikkat etmektedir. Bu bakımdan, iki ülke yöneticileri ile işbirliği çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

TÇDV, bu öngörüler ile her iki ülkeyi pek çok alanda birbirine yakınlaştıracak, iki ülkeden farklı alanlarda kişi, kurum ve kuruluşların karşılıklı bilgi alışverişi, işbirliği ve yatırım konularında muhatap bulmalarına yardımcı olmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye - Çin ilişkilerinin son yıllardaki gelişiminin takip edilmesi, bu iki ülkenin gelecekte sahip olabilecekleri tüm imkânların çeşitlendirilerek değerlendirilmesi ve kamuoyunun kullanımına sunulması TÇDV’nin başlıca çalışma alanları arasındadır.

Türk-Çin Dostluk Vakfı Resmi Sitesi İçin Tıklayınız

Türkiye'den Çin'e Bir Dostluk Öyküsü

Türk-Çin Dostluk Vakfı

Image description

İştirakleri

Avrasya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kuruluşu: 30.03.1990
Faaliyet Alanı: Petrol Ürünleri, Mermer ve Madencilik
Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Avrasya Medikal Sağlık Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

Kuruluşu: 24.05.2001
Faaliyet Alanı: Medikal, Kozmetik, Taahhüt, Dış Ticaret
Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Türk-Çin Dostluk Vakfı

Kuruluşu: 24.12.2009
Faaliyet Alanı: Kültür, Sanat, Eğitim
Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız